Adwokat Robert Klocek

Witam na stronie Adwokata Roberta Klocka

Kancelaria oferuje Państwu następujące usługi:

  • udzielanie porad prawnych,
  • bieżące doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych
  • formułowanie i opiniowanie projektów umów, ugód, uchwał oraz regulaminów
  • sporządzanie pism procesowych
  • prowadzenie postępowań rejestrowych
  • udział w negocjacjach
  • występowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej, we wszelkiego rodzaju sprawach
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
       
SPRAWY EGZEKUCYJNE PRAWO RODZINNE PRAWO SPADKOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
są to głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne określone przez przepisy księgi drugiej k.p.c zwane przez niektórych prawem familijnym, jest to wyodrębniona gałąź prawa, regulująca majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. są to przepisy regulujące ogół praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem. Określają one, w jaki sposób prawa i obowiązki należące do spadkodawcy w chwili śmierci przechodzą na jego następców prawnych, a także prawa i obowiązki spadkobierców. ma na celu zapobieżenie upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami.