KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Robert Klocek

Filia
ul. Boh. Westerplatte  11/308-309
65-034 Zielona Góra
ul. Śródmiejska 21/1
68-200 Żary
tel. 600 210 396 tel. 512 863 338
email: adwokatklocek@gmail.com
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek 8-16
NIP : 923-114 -41-46
konto bankowowe:
PKO BP SA nr 15 1020 5402 0000 0102 0379 7388

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka – Adwokat Robert Klocek ul. Boh. Westerplate 11/308-309, 65-034 Zielona Góra z Filią ul. Śródmiejska 21/1, 68-200 Żary
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
• podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• biuro rachunkowe
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy