Opieszałość komornika sądowego.

Co zrobić, gdy  komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne zbyt długo, opieszale i niedbale?

Każda ze stron (zarówno wierzyciel, jak i dłużnik) może złożyć do sądu  skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Komornik powinien podejmować czynności z nieuzasadnioną zwłoką.  Jeżeli nie dotrzymuje ustawowych terminów np. dokonania czynności w terminie 7 dni po uiszczeniu zaliczki przez wierzyciela, albo zwolnienia np. wynagrodzenia za pracę spod egzekucji -po spłaceniu zadłużenia przez dłużnika – wówczas strona- (wierzyciel lub dłużnik) -może złożyć do sądu skargę na przewlekłość postępowanie egzekucyjnego.

Warunkiem koniecznym jest , aby postępowanie było w toku.

W przypadku uwzględnienia skargi -sąd przyznaje skarżącemu od komornika kwotę w wysokości od 2000 zł do 20 000 zł.

Opłata sądowa od skargi w chwili obecnej wynosi 200 zł.