Zadośćuczynienie za nękanie przez firmy windykacyjne

Często przed wszczęciem egzekucji przez komornika sądowego lub nawet przed uzyskaniem tytułu egzekucyjnego/wykonawczego – wierzyciele starają się odzyskać swoje należności za pośrednictwem firm windykacyjnych. Nie mają one uprawnień takich jak komornik sądowy np. nie mogą dokonywać zajęć ruchomości , wynagrodzenia za pracę czy rachunków bankowych. Dlatego też, wzywają one do zapłaty zadłużenia za pośrednictwem wezwania do zapłaty , emaila czy też rozmowy telefonicznej. Niekiedy są to działania bardzo natarczywe. Jeżeli nie uznajemy długu z z powodu jego przedawnienia lub jego wcześniejszej spłaty lub innej przyczyny – należy o tym poinformować firmę windykacyjną– wówczas powinna ona zaprzestać wspomnianych działań i wystąpić na drogę sądową. Jeżeli po powiadomieniu, że np. dług jest przedawniony lub nie istnieje – firma windykacyjna nadal wzywa nas do zapłaty, wysyła smsy itd. bez wystąpienia na drogę sądową, wówczas można wystąpić p-ko w/w firmie do sądu o naruszenie dóbr osobistych i zadośćuczynienie.