Zabezpieczenie renty dla poszkodowanego na czas procesu

Ponieważ proces o odszkodowanie może trwać bardzo długi czas – powód już w trakcie postępowania może skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczenia i w ten sposób uzyskać środki finansowe na np. leczenie.
W tym celu- osoba poszkodowana musi złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia renty.
W przypadku jego uwzględnienia- sąd może przyznać na czas trwania procesu rentę w określonej kwocie płatną miesięcznie.