Szansa dla zadłużonych przedsiębiorców

Ustawa Tarcza 4.0 przewiduje możliwość otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i opublikowanie obwieszczenia o otwarciu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zawarcie takiej umowy będzie możliwe do 30 czerwca 2021r. Z dniem opublikowania obwieszczenia – postępowania egzekucyjne z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz z wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo  – ulega zawieszeniu z mocy prawa,   a wszczęcie takich postępowań po obwieszczeniu jest niedopuszczalne.