Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest instrumentem prawnym, który może przyspieszyć postępowanie sądowe                (cywilne i karne) oraz zwiększyć efektywność postępowania egzekucyjnego. Wniosek o sporządzenie protokołu           stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego może złożyć osoba, która będzie stroną     postępowania, natomiast przed wydaniem orzeczenia (tj. po wszczęciu postępowania) – w/w protokół jest sporządzany na zarządzenie prokuratora lub sądu. Protokół stanu faktycznego sporządzony przez komornika sądowego może być zastosowany jako uzupełnienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodów i może stanowić też środek dowodowy. Protokół sporządzony przez komornika sądowego jest dokumentem urzędowym i stanowi dowód tego, co w nim urzędowo zaświadczono. Tym samym, strona , która zaprzecza treści protokołu stanu faktycznego – musi te okoliczności udowodnić.

Koszt sporządzenia protokołu stanu faktycznego przez komornika sądowego wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności tj. obecnie 111,93 zł.